Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie określany jako JPK, to struktura – zbiór danych, która zawiera różne informacje związane z operacjami gospodarczymi związanymi z danym podmiotem.

Zastosowanie JPK ma na celu uproszczenie kontroli operacji gospodarczych podmiotu, a tym samym ma zapobiegać nieprawidłowościom i w porę je wykrywać.

W skład struktur JPK wchodzą różnego rodzaju pliki, w tym między innymi dotyczące ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur VAT. Zalicza się do nich także plik JPK WB, który dotyczy wyciągów bankowych przedsiębiorstwa.

Plik ten musi być dostarczony na żądanie organu podatkowego, zatem podatnik nie musi przygotowywać go systematycznie.

JPK Wyciąg Bankowy – jak go uzyskać?

Plik JPK określany skrótem WB włącza informacje dotyczące rachunku bankowego danej firmy, a dokładnie prowadzonych na nim operacji.

Przepisy zakładają, że plik ten dostarcza przedsiębiorca, jednak może on zrobić to wspólnie z bankiem, w którym posiada konto bankowe. W praktyce organ podatkowy, który chce otrzymać wyciąg bankowy, zwraca się zarówno do przedsiębiorcy, jak również do banku.

Bank jest zobligowany do tego, aby wygenerować omawiany rodzaj Jednolitego Pliku Kontrolnego i przekazać go do podatnika.

Uwaga! Bank może pobrać opłatę za wygenerowanie pliku. Warto zatem sprawdzić, czy jego przygotowanie jest darmowe lub związane z dodatkowymi opłatami. Mogą one wynieść nawet kilkadziesiąt złotych!

Samodzielne przygotowanie JPK WB

Większość banków udostępnia przedsiębiorcom opcję własnoręcznego wygenerowania wyciągów w formacie JPK, który wymagany jest przez Ministerstwo Finansów. Często można wykonać to także za darmo.

Aby przygotować plik w odpowiednim formacie, należy zalogować się do serwisu transakcyjnego swojego banku, a następnie nacisnąć odpowiedni przycisk.

Plik JPK Wyciąg Bankowy można przygotować także za pomocą programów komputerowych prezentujących rozliczenia na koncie bankowym przedsiębiorcy. W tym przypadku również należy poszukać odpowiedniej opcji w oprogramowaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here