Wiele podmiotów gospodarczych przeprowadza audyty swoich sprawozdań finansowych. Jeden są to tego zobligowane konkretnymi przepisami prawnymi. Inne robią dla swoich potrzeb. Każdy taki audyt przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta. Warto wiedzieć jak do takiego badania się przygotować i jak współpracować z rewidentem.

Biegły rewident – czy go potrzebuję?

Jak wspomniano, wśród przedsiębiorców zlecających badanie sprawozdań finansowych są i tacy, którzy nie mają takie prawnego obowiązku. Przed podjęciem decyzji o audycie wielu z nim z pewnością zadało sobie pytanie czy biegły rewident jest im potrzebny. Dla wielu odpowiedź była twierdząca. Wynika to z faktu, iż audyt finansowy przynosi firmie wiele korzyści. Po pierwsze, odpowiada na pytanie czy sprawozdania finansowe sporządzane są prawidłowo. Po drugie, pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów i ich naprawę. To także lekcja na przyszłość. I po trzecie, firmy przeprowadzające badanie swoich sprawozdań finansowych cieszą się większym zaufaniem wśród innych podmiotów, instytucji i partnerów biznesowych.

Biegły rewident powinien być partnerem

Każde przedsiębiorstwo, które zleca dobrowolnie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego powinno traktować biegłego rewidenta jak swojego partnera. Skoro przedsiębiorca sam decyduje się na audyt to powinien z rewidentem współpracować. Przy takiej współpracy biegły rewident będzie mógł przekazać wiele praktycznych rekomendacji dla całego przedsiębiorstwa.

Zakres przeprowadzanego przez rewidenta audytu

Badanie sprawozdań finansowych składa się z wielu szczegółowych elementów. Przede wszystkim biegły rewident analizuje księgi rachunkowe. Stwierdza on czy są one prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokładnie i precyzyjne wskazuje je przedsiębiorcy wraz z zaleceniami co do ich usunięcia.

Wybór biegłego rewidenta

Chcąc przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego konieczny jest wybór firmy audytorskiej. Wybór ten musi być dokonany rozważnie i po dokładnej analizie. Głównym kryterium wyboru firmy audytorskiej powinno być jej doświadczenie, a konkretnie doświadczenie audytorów i rewidentów w niej pracujących. Wówczas można mieć pewność, że audyt przeprowadzony będzie w sposób profesjonalny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here